Grafisk form
Jocke Wester

                                                                                                                                                                                                     
Notomslag för Bo Ejeby Förlag, 2009–