Grafisk form
Jocke Wester

  

Teaterbilder – studier i visuell representation
Bokomslag och inlaga
Göteborgs Stadsmuseum 2009