Grafisk form
Jocke Wester

jocke@jockewester.se
0705-828202

  

Teaterbilder – studier i visuell representation
Bokomslag och inlaga
Göteborgs Stadsmuseum 2009