Grafisk form
Jocke Wester

jocke@jockewester.se
0705-828202

  

Sjungande berättare
Bokomslag och inlaga
Bo Ejeby Förlag 2011