Grafisk form
Jocke Wester

  

Poul Kanneworff och modernismen på Stora teatern i Göteborg
Bokomslag och inlaga
Göteborgs Stadsmuseum 2008