Grafisk form
Jocke Wester

Georg Riedel – Jazzmusiker och kompositörGeorg Riedel – Jazzmusiker och kompositör

Bokomslag och inlaga
Bo Ejeby Förlag